bên trong gow

Contents

bên trong gow

Lộ trình GOV.UK 2017-2018

Lộ trình GOV.UK 2017-2018

Mục tiêu cho GOV.UK trong năm tài chính tiếp theo là: "làm cho miền đơn hơn làm việc chăm hơn cho người dùng".

Hơn ba phần tư của một triệu người sử dụng email GOV.UK để tìm hiểu khi nội dung được xuất bản hoặc cập nhật trên trang web. Chúng tôi đã sử dụng một dịch vụ bên ngoài để gửi các. Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống sử dụng GOV.UK Notify, một ...

Cách chúng tôi chọn nhóm trên GOV.UK

Bài đăng này khám phá cách chúng tôi lập kế hoạch làm việc với nhóm nào trên GOV.UK và quá trình đó đã phát triển ra sao trong suốt năm 2017-2018.

Những gì chúng tôi đã học được từ một cuộc kiểm toán nội dung quy mô lớn

Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải (DfT) và các cơ quan của mình để hỗ trợ họ cải tiến nội dung của họ và giúp họ tìm thấy trên GOV.UK. Đây là những gì chúng tôi đã học được từ việc kiểm tra 7,396 bài viết nội dung, ...

Giúp người dùng dễ dàng đăng nhập vào dịch vụ

Cuối cùng quý, một nhóm đa ngành khám phá cách chúng ta có thể cải tiến mẫu nội dung giao dịch (hoặc 'trang chủ'). Trang bắt đầu đánh dấu điểm trong cuộc hành trình của người dùng, nơi họ di chuyển từ tìm hiểu thông tin trên GOV.UK để hoàn tất giao dịch ...

Phân loại và đo lường nợ công nghệ ở GOV.UK

GOV.UK được xây dựng nhanh chóng để đáp ứng một thời hạn chặt chẽ. Việc thúc đẩy GOV.UK ra khỏi phiên bản beta vào các trang web trực tiếp, chuyển tiếp 326 chính phủ sang một tên miền, và đóng Directgov và BusinessLink dẫn đến một số lượng đáng kể về mặt kỹ thuật ...

Tạo công cụ để đảm bảo lối vào nhất quán trên GOV.UK

Nhóm Giao lưu Xuất bản GOV.UK đã tạo ra các công cụ để giúp các nhà phát triển và nhà thiết kế đảm bảo giao diện người dùng nhất quán trên toàn bộ trang web. Chúng tôi đã giảm số lượng mẫu và mẫu thiết kế được sử dụng trên GOV.UK. Bây giờ chúng tôi đã tạo ra một hướng dẫn phong cách ...

Cách chúng tôi tiếp cận bản đồ dịch vụ

Nhóm Dịch vụ Lập mô hình gần đây đã viết blog về việc ra mắt điều hướng từng bước. Đây là một mẫu điều hướng mới cho phép người dùng xem nội dung và giao dịch họ cần để hoàn thành dịch vụ trên GOV.UK và hơn thế nữa.

Hơn 700.000 người nhận bản tin cập nhật qua email từ GOV.UK. Các thông báo này giúp mọi người tìm hiểu khi nào thông tin chính phủ của họ quan tâm đến những thay đổi. Tại GOV.UK, chúng tôi đang nỗ lực làm cho mọi người dễ dàng đăng ký nhận thông báo họ cần, ...

Báo cáo sự cố: Cấp phép tạm ngừng sử dụng ứng dụng

Bài đăng này phác thảo 2 vấn đề sản xuất gần đây trên GOV.UK và cách chúng được giải quyết. Trước đây, chúng tôi đã viết blog về những gì xảy ra khi mọi thứ xảy ra với GOV.UK và cách chúng tôi phân loại và ưu tiên sự cố. Chuyện gì đã xảy ra Từ khoảng 2 giờ 50 chiều ...

Cải thiện khả năng tiếp cận với tiêu chuẩn chấp nhận khả năng tiếp cận

Tại Dịch vụ Kỹ thuật số của Chính phủ, mọi thứ chúng tôi xây dựng đều phải có thể truy cập được. Đó là một trong những nguyên tắc thiết kế của chúng tôi, 'Dành cho tất cả mọi người': Thiết kế có thể tiếp cận được là thiết kế tốt. Mọi thứ chúng tôi xây dựng phải bao gồm, rõ ràng và dễ đọc nhất có thể. [. ] Người dân …

(Bài đăng gốc sau):

Chúng tôi đã di chuyển nhà.

Chúng tôi nghĩ rằng bạn muốn nhận thông tin cập nhật về toàn bộ sản phẩm GOV.UK chứ không phải chỉ Bên trong Chính phủ.

Và bạn cũng muốn tìm kiếm tốt hơn và phân loại tốt hơn các bài đăng trong quá khứ.

Vì vậy, chúng tôi đang đi, đến một ngôi nhà mới trên nền blog của GOV.UK, và một tên mới (ish): Inside GOV.UK (https://insidegovuk.blog.gov.uk)

Chúng tôi đã lấy một số nội dung với chúng tôi - các bài đăng gần đây nhất, hữu ích và phổ biến từ blog này đã được đánh bóng cho trang web mới.

Và chúng tôi cũng di chuyển danh sách đăng ký email của chúng tôi, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về việc đăng ký lại.

Mặc dù có những ý định tốt nhất, chúng tôi vẫn chưa có nhiều tiến bộ trong công cụ chuyển đổi vào tuần trước như chúng tôi mong đợi. Quá mức từ lần chạy nước rút trước đó cộng với một vài điều khẩn cấp xuất hiện trong tuần đã đẩy công cụ chuyển đổi xuống trong danh sách.

Vì vậy, chủ đề nổi bật cho cuộc chạy nước rút tuần này là, một lần nữa, công cụ chuyển đổi cộng với một số câu chuyện chúng ta cần phải cung cấp để hỗ trợ việc sử dụng các định dạng sự kiện theo chủ đề cho vòng quay chi tiêu của HM Treasury.

Trong suốt cuộc chạy nước rút vừa kết thúc, chúng tôi cũng:

 • Sửa tất cả các liên kết từ hướng dẫn chi tiết mà vẫn có / specialist-guides / trong URL của họ
 • Các cơ quan đã được kích hoạt và các NDPBs có hồ sơ tổ chức cho các đơn vị có hồ sơ cao của họ (còn gọi là "tiểu đơn vị9rdquo;). Trước đây, hệ thống chỉ cho phép những điều này được liên kết với một bộ phận của bộ phụ huynh.
 • Thêm giờ mở cửa và truy cập chi tiết vào API cho thông tin liên lạc của các văn phòng trên toàn thế giới. API này được sử dụng để liên hệ với các chi tiết liên lạc của đại sứ quán và lãnh sự từ Inside Gov trên các phần khác của GOV.UK, giống như dịch vụ cảnh báo du lịch. Biết khi nào văn phòng mở cửa thường hữu ích cho người dân trước khi họ lên đó.
 • Làm sạch một số ít các URL tinh ranh có lỗi đánh máy hoặc những con sên xấu để đáp ứng yêu cầu của các phòng ban. Hiện tại, có rất nhiều thời gian chờ đợi cho bất kỳ yêu cầu như vậy, mà chúng tôi xin lỗi. Về lâu dài chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp các công cụ tự phục vụ cho việc này vì vậy chúng tôi không phải là nút cổ chai.

Việc tìm kiếm trang web GOV.UK được cải tiến đã được thực hiện trong vài ngày.

Nó làm cho mọi thứ tốt hơn cho người dùng của Chính phủ bên trong bằng cách đưa ra 3 kết quả tìm kiếm hàng đầu, sau đó hiển thị phần còn lại chỉ dưới 2 tab. 'Dịch vụ và thông tin' hiển thị tất cả nội dung chính thống và hướng dẫn chi tiết.

Khi bạn nhấp vào tab 'Sở và chính sách' bạn nhận được kết quả từ Chính phủ bên trong - bao gồm tất cả các trang công ty, trang tổ chức, người, loạt tài liệu, chính sách, ấn phẩm và thông báo.

Bạn cũng có bộ lọc của bộ phận và cơ quan, để bạn có thể cắt kết quả xuống đến 1 sản phẩm của tổ chức.

Đây là lần đầu tiên bộ lọc tổ chức được hiển thị trong tìm kiếm trang web nói chung và cần cung cấp một cải tiến lớn cho người dùng cần nội dung cụ thể.

Chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm hữu ích để tóm tắt cách tìm kiếm hoạt động, vì điều này cũng đã được cải thiện kể từ khi khởi chạy.

Các tìm kiếm đi qua các tài liệu, gắn một trọng số theo thứ tự này:

 1. chức vụ
 2. tóm lược
 3. phần thân (bao gồm cả các tiêu đề phụ) + tiêu đề của tất cả các tài liệu đính kèm

Tìm kiếm nhiều từ sẽ trả về kết quả chứa tất cả hoặc ít nhất một số từ, các kết quả trọng số, nơi các từ được nhóm lại với nhau.

Tiêu đề trang và tên ấn phẩm

Cần nhấn mạnh rằng các tiêu đề của các tệp đính kèm được lập chỉ mục theo tìm kiếm. Điều này có nghĩa là các ấn phẩm và các trang tư vấn có thể được cung cấp tiêu đề và tóm tắt bằng tiếng Anh giản dị mà không phạt người dùng tìm kiếm đúng tiêu đề xuất bản để tìm đúng trang.

Vì vậy, hoàn toàn không có lý do gì cho các tiêu đề trang sao chép các tiêu đề tài liệu không thân thiện, như thế này:

Đánh giá về Thoả thuận Hỗ trợ Tài chính Chung II (JFA II) của Các Đối tác Quỹ Góp vốn cho Kế hoạch Kinh doanh năm 2010-2012 của ECA

Hãy nhắm mục tiêu cho tiêu đề tiếng Anh giản dị như sau:

Đánh giá tài chính chung cho Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc cho Châu Phi

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bạn khi chúng tôi cải tiến nhiều hơn cho tìm kiếm.

Tài liệu ngoại ngữ

Phiên bản các tài liệu đã dịch là một tính năng của Whitehall trong vài tháng nay. Cho đến nay, cách duy nhất để có một tài liệu bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh là trước tiên phải có một tài liệu tiếng Anh và sau đó tạo một ấn bản dịch.

Nhưng bây giờ chúng tôi đã phát hành một tính năng cho phép xuất bản các bài báo tin tức vị trí trên toàn thế giới mà không cần phải có một phiên bản tiếng Anh.

Các bước liên quan là:

Tạo bài báo tin tức vị trí trên toàn thế giới > Chọn 'Chỉ định' ngoại ngữ chỉ 'tài liệu' > Cảnh báo > Làm tài liệu > Tiết kiệm

Nó là dễ dàng như vậy. Nhưng hãy sử dụng ít hơn vì bạn không thể thêm các bản dịch tiếp theo và các URL có được một ID số chứ không phải là một con đà có ý nghĩa, con người có thể đọc được.

Nhóm sản phẩm không quan tâm đến vấn đề này. Áp lực đã được áp dụng để sao chép một tính năng của nền tảng FCO trước đó nhưng chúng tôi không nghĩ rằng nhu cầu của người sử dụng là rõ ràng. Có chắc chắn cần phải dịch nội dung nhưng chúng tôi không thể thấy tại sao nội dung đó không nên bằng tiếng Anh.

Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ việc sử dụng và hiệu suất của nó.

Sprint kết thúc vào ngày 18 tháng 6 là tất cả về quá trình chuyển đổi

Hôm qua là sự khởi đầu của một cuộc chạy nước rút mới. (W e lập kế hoạch cho công việc của chúng tôi trong tuần chạy nước rút, chạy từ thứ Tư đến thứ ba).

Chủ đề của cuộc chạy nước rút vào tuần này là chuẩn bị chuyển tiếp. Bar một số câu chuyện khác (ví dụ để sửa một số lỗi và lặp lại các thiết kế sự kiện chủ đề) câu chuyện của sprint này là về xây dựng một "công cụ chuyển tiếp" mới. Bạn có thể xem các câu chuyện ở đây.

Công cụ chuyển đổi sẽ tự động hoá rất nhiều công việc đã được thực hiện bằng tay cho 24 phòng ban, bằng cách cung cấp một cái nhìn rõ ràng về trạng thái DNS DNS và chuyển hướng của một tổ chức chuyển đổi và cung cấp các công cụ tự sửa chữa các chuyển hướng bị hỏng.

Công cụ này sẽ rất quan trọng cho giai đoạn tiếp theo của chương trình chuyển tiếp, trong đó có gần 300 đại lý và trang web của NDPB tham gia với chúng tôi trong khoảng thời gian một năm. Đây cũng là điều mà các bộ phận trực tiếp cần ngay bây giờ, để sửa chữa ánh xạ chuyển hướng bị thiếu hoặc bị hỏng.

Đó là lý do tại sao đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Khi nó đứng, nó trông như thế này:

Hiện nay đây chỉ là quan điểm của dữ liệu. Công việc trong tuần này bao gồm bắt đầu tự động lấy dữ liệu vào công cụ và cho phép các tổ chức chỉnh sửa nó.

Tiêu đề trùng lặp trong tìm kiếm trang web

Đã có một đội GDS làm việc chăm chỉ để cải thiện tìm kiếm trên GOV.UK. Họ đã yêu cầu chúng tôi chuyển tiếp một số lời khuyên chung quan trọng đến các nhà xuất bản Whitehall.

Họ đã đi qua một số kết quả rõ ràng trùng lặp trong khi thử nghiệm tìm kiếm trang web, đó là khó hiểu người dùng.

Có hai vấn đề lặp lại đặc biệt:

1. Xuất bản hoặc biểu mẫu trùng lặp thực (các phiên bản giống hệt nhau hoặc cũ hơn), ví dụ: Cách giải quyết vấn đề này là xóa các phiên bản thừa (cue: support form). Nếu có sự khác biệt nhỏ giữa các phiên bản của cùng một ấn bản (ví dụ như một phiên bản dễ đọc hoặc một tờ bướm), hãy thêm chúng vào một trang và giải thích các sắc thái ở đó.

2. Các mục có tiêu đề giống nhau nhưng có nội dung khác nhau, ví dụ:

Yêu cầu lớn ở đây là để tránh những cái tên trùng lặp hoặc mơ hồ bằng cách viết chúng trong bối cảnh toàn bộ trang GOV.UK chứ không phải là bộ phận cá nhân.

Tiêu đề tốt hơn sẽ phơi bày nội dung đáng kể trong các tài liệu - ví dụ như một trích dẫn. Việc J sử dụng các siêu dữ liệu cũng OK khi nó sẽ giúp người dùng phân biệt kết quả tìm kiếm. Ví dụ, một tài liệu khác liên quan đến sự cố Woolwich do Home Office xuất bản có tựa đề "tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ về vụ tấn công bằng Woolwich", ít nhất rõ ràng hơn và khác biệt hơn mà không cần phải đọc bản mô tả để cho kết quả tách ra.

Những cải tiến được phát hành gần đây để tìm kiếm trên GOV.UK sẽ giúp ích. Nhóm Chính quyền nội bộ cũng sẽ tiếp tục những câu chuyện sẽ tự động tiêm siêu dữ liệu hữu ích. Ví dụ: chúng tôi sẽ nclude tên bộ trưởng thành tiêu đề bài phát biểu và tuyên bố trong danh sách và kết quả tìm kiếm và đang tạo một kiểu phụ cho phát biểu có nhiều diễn giả.

Công cụ đánh dấu thông minh để chèn địa chỉ liên hệ

Chèn địa chỉ liên lạc vào các trang đơn giản hơn rất nhiều.

Thay vì truy cập quản trị viên của tổ chức và sao chép dấu hiệu tham chiếu liên hệ vào khay nhớ tạm của bạn, giờ đây bạn chỉ có thể bắt đầu nhập và chọn liên hệ có liên quan từ danh sách.

Đây là cách sử dụng nó.

1. Trong khi chỉnh sửa bất kỳ trường nào hỗ trợ đánh dấu, hãy bắt đầu nhập lệnh markdown để chèn một số liên lạc, như sau:

2. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, liệt kê một vài địa chỉ liên lạc, như sau:

3. Tiếp tục nhập để lọc toàn bộ cơ sở dữ liệu của các địa chỉ liên hệ của tổ chức và đưa ra các kết hợp phù hợp. Ví dụ: nếu bạn gõ "defra9rdquo ;, nó sẽ hiển thị tất cả các địa chỉ liên lạc thuộc Defra:

Nó cũng sẽ trả lại các kết quả phù hợp với tiêu đề của địa chỉ liên hệ, ví dụ ở đây là điều xảy ra nếu bạn nhập "FOI9rdquo ;:

4. Nhấp vào liên hệ bạn muốn chèn, và lệnh markdown của bạn sẽ được tự động hoàn thành bằng cách sử dụng số tham chiếu liên hệ:

5. Cuối cùng, bạn nên nhấp vào "preview9rdquo; hãy bật lại để kiểm tra kỹ xem đó là địa chỉ liên hệ bạn muốn.

Đây là bước đầu tiên để làm cho trình biên tập đánh giá thông minh hơn. Chúng tôi dự định theo thời gian để mở rộng loại chức năng này để giúp bạn dễ dàng chèn các tệp đính kèm, hình ảnh và liên kết nội bộ vào các trang.

Phản hồi về cách bạn nhận được về việc sử dụng này là rất hoan nghênh trước khi chúng tôi cuộn nó ra xa hơn.

Tin vui và tin xấu về cảnh báo qua email

Như nhiều người trong số các bạn đã nhận thấy, hôm nay chúng tôi đã trải nghiệm một lỗi không bình thường, có nghĩa là các cảnh báo qua email chỉ xuất hiện với tên định dạng và ghi chú thay đổi cho từng mục nội dung mà không có tiêu đề hoặc tóm tắt.

Chúng tôi phát hiện ra nó vào tối hôm qua, cố định nó sáng nay và triển khai bản sửa lỗi cho sản xuất vào chiều nay. Tất cả nội dung đã được xuất bản giữa những thời điểm đó sẽ bị ảnh hưởng.

Chúng tôi rất xin lỗi vì sự nấc cục. Đó là do những xung đột không lường trước giữa các ứng dụng sau khi nâng cấp lên phiên bản Rails mà chúng tôi đang sử dụng trên ứng dụng whitehall chính. Chúng tôi sẽ thực hiện một bài tập xác chết và chắc chắn rằng chúng ta học hỏi từ sai lầm.

Tính đến hôm nay, thông báo qua email sẽ được phát đi vào khoảng 4 giờ chiều mỗi ngày cho những người đăng ký đã chọn nhận thông báo hàng ngày và vào khoảng 4 giờ tối ngày chủ nhật cho những người đã chọn tham gia cảnh báo hàng tuần. (Cảnh báo ngay lập tức tiếp tục được ngay lập tức, natch).

Trước đây, các cảnh báo thông báo hàng ngày đã được nhấn vào hộp thư vào buổi sáng có nghĩa là thông tin (từ 24 giờ trước đó) đã được khá cũ.

Thời gian giao hàng là 4 giờ tối ưu tùy theo sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những người tốt mà đã từng điều hành dịch vụ info4local trước đó. Gửi tin nhắn lúc 4 giờ chiều nghĩa là thông tin trong hộp thư đến của mọi người kịp thời để đọc trên đường về nhà của họ và bao gồm tất cả những cập nhật trong ngày tương tự cho đến khi email xuất hiện.

Làm thế nào để bao gồm các sự kiện tin cán - nghiên cứu trường hợp Woolwich

Chúng tôi muốn chia sẻ với những người khác cách tiếp cận chu đáo mà nhóm kỹ thuật số số 10 đã thực hiện để bao gồm các sự kiện bi thảm gần đây ở Woolwich trên GOV.UK.

Khi câu chuyện được mở ra, nhóm nghiên cứu quyết định giữ một trang đích duy nhất được cập nhật với những tin mới nhất.

Trang ngắn, không có thuật ngữ này giúp thêm ngữ cảnh và cung cấp một tuyến đường thân thiện với người dùng - thông tin chi tiết hơn ở nơi khác. Một bản thông báo về những phát hành tin tức quan trọng nhất từ ​​chính phủ sẽ xuất hiện ở cuối trang.

Trang đích này đã được thăng cấp từ trang chủ No10, giúp tối ưu hóa trang web trong tìm kiếm như là nơi đầu tiên để đối tượng chung bắt đầu.

Trang cũng thành công trong việc đưa phản ứng của chính phủ vào sự kiện này trong một ngữ cảnh rộng hơn - nó liên kết rõ ràng với chính sách về chống khủng bố, và để biết thêm thông tin về COBRA.

Một mẹo cuối cùng từ chúng tôi - nếu bạn đang sản xuất trang cập nhật thường xuyên như thế này, hãy đảm bảo xuất bản bản cập nhật dưới dạng 'những thay đổi lớn' và chú thích chúng trong nhà xuất bản, do đó người dùng biết điều gì đã thay đổi giữa các phiên bản.

Phát hiện blog: những gì bạn đã nói với chúng tôi

Chúng tôi đã viết ở đây vào tuần trước về kế hoạch cho nền tảng blog của GOV.UK và cách để có được một.

Cùng với công việc kỹ thuật do dxw thực hiện, chúng tôi đã hỏi Steph Gray về Công nghệ Hữu ích để nói chuyện với chín bộ ngành với các nền tảng blog để xác định nhu cầu của người sử dụng về phòng ban và cách họ sử dụng chúng như thế nào để giúp hướng dẫn cho sự phát triển tương lai của Chính phủ Việt Nam Dịch vụ viết blog .UK.

Mặc dù nó không phải là bắt buộc trong cách chuyển nội dung công ty sang Chính quyền nội bộ, nhưng nền tảng hy vọng sẽ đưa ra một lựa chọn tuyệt vời cho các phòng ban muốn bắt đầu các blog mới hoặc thay đổi các trang hiện có.

Dưới đây là tóm tắt những gì Steph tìm thấy:

 • Có ít blog tương đối nhỏ hoạt động ở hầu hết các phòng ban được phỏng vấn - điển hình là từ 5-20 blogger hoạt động cho mỗi tổ chức, ngoại trừ FCO có khoảng 90 hiện tại
 • Hầu hết các tổ chức thấy việc sử dụng blog của họ tiếp tục khá vững chắc, phục vụ một vị trí hữu ích để nói những câu chuyện nhẹ nhàng hơn hoặc kết hợp đằng sau thông báo và chính sách của phòng ban, mời đóng góp của các blogger khách mời bên ngoài và thúc đẩy sự tham gia cùng với nội dung về Chính phủ nội bộ
 • Nhận được nội dung tốt và duy trì sự nhiệt tình từ các blogger là một thách thức giữa chính phủ
 • Công cụ viết blog đang được sử dụng trong một số tổ chức cho các mục đích khác với viết blog cổ điển, ví dụ: để lưu trữ nội dung cho bản tin email hoặc bác bỏ tin tức; như là một nguồn thông tin của các thông báo công cộng; hoặc để tham khảo ý kiến ​​và các chiến dịch tham gia
 • Các bộ phận quản lý blog và luồng công việc khác nhau, từ xuất bản (FCO và DH) hoàn toàn tập trung (UKTI và DFID), với các nhóm kỹ thuật số trung tâm quản lý các khía cạnh kỹ thuật của nền tảng này và phê duyệt / thiết lập các blogger mới
 • Hầu hết các phòng ban chạy các nền tảng blog của họ ở những gì họ cảm thấy là một chi phí thấp
 • WordPress là nền tảng thống trị, thường sử dụng các cấu hình khá chính thống, mặc dù DFID và FCO tổ chức một số blog của họ thành các nhóm / bộ sưu tập và tại DECC, một số bài đăng được trình bày dưới dạng một chiến dịch nhận dạng
 • Nhìn về tương lai, tất cả mọi người được phỏng vấn đều có thể tưởng tượng di chuyển các blog của họ đến nền tảng của GOV.UK, miễn là nó hỗ trợ chức năng tương đương và tiếp tục cung cấp quan điểm của các phòng ban /
 • Việc áp dụng thương hiệu mạnh mẽ / URL của GOV.UK sẽ không phải là trở ngại
 • Triển vọng có thể gắn các bài viết trên blog với các chính sách, tổ chức và cá nhân của GOV.UK, và có khả năng trình bày nguồn cấp dữ liệu về các bài viết gần đây cùng với nội dung liên quan về Chính quyền nội bộ đã được xem như một cơ hội lớn để thúc đẩy độc giả của các blog và bổ sung các thông báo GOV.UK và hồ sơ

Nhờ có các phòng ban tham gia vào các cuộc phỏng vấn - chúng tôi sẽ giữ cho bạn được đăng ở đây về sự phát triển của nền tảng.

Là một người sử dụng bên ngoài tôi đi qua các ví dụ về thông cáo báo chí của Govt thông báo các báo cáo nhưng không bao gồm một liên kết đến báo cáo, và dường như không có điểm truy cập rõ ràng khác cho tài liệu. Xem: Các biện pháp mới dựa trên tiến độ bảo vệ tuổi thơ (24.5) Có một quy trình, danh sách kiểm tra hay bất cứ điều gì làm cho các cộng tác viên liên kết với tài liệu mà họ tuyên bố tuyên bố? Nếu không, điều này có thể được xem xét? Các nhà nghiên cứu / phóng viên báo chí nghiêm túc cần phân tích chất, chứ không chỉ lặp lại việc phun.

Vô danh

Đồng ý với điều đó. Đó là kỳ vọng rằng các liên kết như vậy nên được cung cấp và không có rào cản kỹ thuật để làm như vậy. Chúng tôi sẽ nhắc nhở các nhà xuất bản và chú ý đến phản hồi của bạn. Bạn cũng nên báo cáo các trường hợp cụ thể qua https://www.gov.uk/feedback/contact và chúng tôi có thể chuyển trực tiếp cho bộ hoặc cơ quan.

Whitehall đang nhận được tính năng cá nhân và các tính năng mới khác

Một số đội Whitehall có thể đã nghỉ một ngày thật xứng đáng nhưng nhóm nghiên cứu vẫn tiếp tục giữ một số tính năng mới, cải tiến hiệu suất và công cụ để hỗ trợ chuyển đổi ALBs.

Đây là những điểm nổi bật của các nhà xuất bản:

Chúng tôi đang theo dõi hiệu suất của quản trị viên bằng Google Analytics và điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cách quản trị viên được sử dụng và cách cải thiện hiệu suất của nó.

Bây giờ khi bạn đăng nhập vào quản trị viên, bạn được trình bày với một bảng điều khiển được cá nhân hoá với các tài liệu dự thảo và lực lượng của tổ chức bạn đã xuất bản các tài liệu cần được xem xét.

Quản trị viên của nav hiện có tính năng + mà bạn có thể nhấp vào khi bạn muốn tạo một tài liệu mới.

Đó là một phần của công việc để làm giảm tiếng ồn trong quản trị viên (nếu bạn muốn hương vị trường học cũ, nó vẫn còn có trên 'Documents9rsquo ;, trang).

Đã có trường hợp các ghi chú biên tập, lịch sử thay đổi và bất kỳ kiểm tra sự thật nào đều được trộn lẫn trong một danh sách ở cột bên tay phải khi xem trước tài liệu trong quản trị viên.

Bây giờ chúng tôi đã giới thiệu các tab cho mỗi loại để giúp phân biệt giữa chúng.

Trường tổ chức chính sẽ tự động được nhập khi bạn tạo một tài liệu dựa trên tài khoản người dùng của bạn.

Giờ đây, có thể liên kết xuất bản phẩm và tham vấn với các sự kiện chuyên đề. Sự liên kết này được quản lý và hiển thị giống như các chủ đề.

Các bộ phận xử lý rất nhiều hướng dẫn chi tiết có thể quảng cáo sự thật trên trang chủ của họ.

Kiểm soát điều này bằng cách chỉnh sửa tổ chức của bạn và chọn các danh mục theo đó bạn có hướng dẫn; các danh mục này sau đó hiển thị trên trang chủ của tổ chức theo chủ đề.

Bạn có thể xác định chính xác thời gian phát biểu hoặc xuất bản phẩm.

Đa dạng văn hoá, Liên minh Châu Âu, và Hoa Kỳ

Liên minh châu Âu đang ở một ngã ba về quyết định xem nó là gì. Hầu hết người châu Âu đều có ý kiến, tuy nhiên có hai nhóm chính: những người theo liên bang châu Âu tin rằng Liên minh Châu Âu là một bước trung gian trong tiến trình tiến tới một quốc gia liên bang châu Âu siêu quốc gia và những người chống lại liên bang tin rằng sự liên kết kinh tế hiện nay là giai đoạn cuối cùng của sự tiến hóa cho Liên minh châu Âu. (Grigoriadis, 2006). Câu hỏi về việc gia nhập Thổ Nhĩ Kỳ vào Liên minh Châu Âu là mấu chốt của cuộc tranh luận. Vì nhiều quốc gia thành viên EU hiện nay vẫn tiếp tục đấu tranh với vấn đề nhập cư, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, và sự không khoan dung tôn giáo của người Hồi giáo - đặc biệt ở Anh và Pháp (Roskin, 2011), không có gì đáng ngạc nhiên khi câu hỏi Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập đưa ra những thảo luận về những chia rẽ xã hội này một cái đầu. Kết quả của cuộc tranh luận, dù không chắc chắn, sẽ có những tác động lâu dài về những gì mà châu Âu sẽ hoặc sẽ không trở thành. Nhập cư vào các nước thành viên EU không có xu hướng giảm với xu hướng thay đổi khí hậu ngày càng tăng và dự báo đến năm 2050 sẽ có hơn hai trăm triệu khí hậu, hoặc môi trường, những người tị nạn. (Kolmannskog và Myrstad, 2009). Một quốc gia siêu quốc gia của châu Âu có thể có khả năng đối phó tốt hơn với dòng người nhập cư và phối hợp các nỗ lực cứu trợ thiên tai và cứu trợ trong tương lai so với Liên minh Châu Âu hiện nay và có thể cung cấp động lực thúc đẩy các quốc gia cùng nhau thành một quốc gia liên bang xuyên quốc gia. Nhưng trước đó có thể xảy ra, người dân và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu phải trả lời những câu hỏi về bản sắc cá nhân và quốc gia của họ. Để tạo ra một bản sắc Châu Âu siêu quốc gia, người dân các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu phải chấp nhận sự đa dạng văn hoá của họ. Chỉ khi đó họ có thể quyết định về những gì họ muốn ở Châu Âu.

PHƯƠNG PHÁP BYPASS: NGÀY THAM DỰ HIỆN TẠI NĂM NĂM

Một năm trước, trái tim tôi ngừng đập. Không, tôi đã không trở thành một ma cà rồng, nhưng trong vài giờ đã có tổng số vô thức. Không mơ mộng. Không có chuyển động. Không có bộ nhớ. Tôi ngủ không biết tôi có thức dậy không, và khi thức dậy, sự mệt mỏi thật tuyệt vời, trí nhớ của tôi mờ nhạt nhưng chi tiết - một loạt các hình ảnh sắc nét và hoạt động xung quanh tôi. Nó phải là loại cocktail thuốc morphine. Tuy vậy, tôi nhớ khá rõ ý nghĩ đầu tiên của tôi khi thức dậy: lấy cái ống khói thở ra! Gần như hoảng loạn, qua hàng loạt cử chỉ được mài mòn từ nhiều năm tranh luận, tôi đã làm cho nó khá rõ ràng rằng tôi ... không thoải mái.

Tháo ống thở là bước đầu tiên trong quá trình phục hồi của tôi. Bước tiếp theo là quả chuối, đó là thức ăn duy nhất tôi có thể giữ được trong hai ngày đầu trước khi tôi bị buộc phải ăn thức ăn rắn lại - chỉ là một vài vết cắn nhỏ của jello hay gà tây có loại bẩn nhất. Nhưng vào ngày thứ hai, tôi bắt đầu đi bộ ba lần một ngày. Lúc đầu rất đau, đặc biệt khi kết nối với tất cả các ống, thiết bị theo dõi và I.V.s. Nhưng vào ngày thứ tư tôi đã đi bộ vài trăm feet một cách tương đối dễ dàng và không có sự hỗ trợ hoặc hỗ trợ. Vào ngày thứ năm tôi về nhà, do cha tôi lái xe cho Walmart về các loại thuốc, và sau đó về nhà.

Tôi đã dành hai tuần tiếp theo nằm trên ghế trước tivi, xem Pawn Stars và Man vs. Food marathon vì dù có nhiều niềm tin phổ biến, thực sự không có gì trên 200 kênh truyền hình cáp.

Từ từ, sự thèm ăn của tôi trở lại, phong trào của tôi trở nên tốt hơn, hắt hơi không phải là cơn đau tưởng tượng tồi tệ nhất kéo tất cả các cơ ngực ra khỏi wack nữa. 24 ngày sau khi phẫu thuật, 19 ngày sau khi tôi rời bệnh viện, tôi trở lại làm việc.

Đã trải qua những kinh nghiệm của một cơn đau tim, bỏ qua phẫu thuật và phục hồi Tôi đồng thời một cách sâu sắc thay đổi và cùng một lúc may mắn vô cùng. Có ít hơn 5% thiệt hại cho trái tim tôi và trái tim của tôi là hoạt động hoàn toàn bình thường. Tôi không có giới hạn về thể chất và đang dùng thuốc tối thiểu. Khác với những vết sẹo chảy xuống giữa ngực tôi và trên chân trái của tôi, không ai có thể nói tôi đã phẫu thuật bắc cầu. Nó có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều.

Trong phục hồi chức năng tim, tôi đã gặp những người đàn ông trẻ hơn và già hơn bản thân mình. Mỗi một người trong số họ phải vật lộn với những nhiệm vụ cơ bản nhất. Họ gặp khó khăn trong việc nâng cân nặng 5 pao, khó đi bộ trên máy chạy bộ, gặp rắc rối kéo dài, khó thở. Một người đàn ông, Floyd, thậm chí đã phải đưa đến ER hai lần trong suốt ba tháng tập cai nghiện. Ngược lại, tôi đã được maxing ra máy chạy bộ và xe đạp dễ dàng và đã có thể chạy đầy đủ nếu nó được cho phép. Những người đàn ông khác nhìn tôi với khao khát hiển nhiên cho một trái tim vẫn còn trẻ và mạnh mẽ, và có thể với một số tiếc cho một số những lựa chọn họ đã làm trong cuộc sống. Trong khi có vẻ như tôi đã được giao nhiệm vụ, tôi rất tiếc những sự lựa chọn đó.

Một vài ngày, tôi nhìn vào gương và tự hỏi về những lựa chọn mà tôi đã thực hiện và con đường tôi đã đi đến nơi tôi đang ở đâu. Những lựa chọn nghèo nàn mà tôi đã làm rất rõ ràng bây giờ, nhưng chúng không phải là những lựa chọn không điển hình của hầu hết người Mỹ mỗi ngày khi họ lấy chiếc Coke đó từ máy bán hàng tự động xuống đại sảnh, dừng lại ở McDonald's lái xe qua khi đi ăn trưa, dừng lại ở Krispy Kreme khi họ nhấp vào đèn neon của họ "Hot Donuts" hoặc đặt bánh pizza Dominos ăn tối vì đã 7:30 khi bạn về nhà từ công sở hoặc phòng tập thể dục và bạn không có thời gian hoặc năng lượng để nấu ăn, đặc biệt với các trò chơi bắt đầu trong mười lăm phút.

Miễn là các động mạch bỏ qua của tôi ở lại rõ ràng của mảng bám buildup, tôi là trong hình dạng tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn tức giận với bản thân mình rằng tôi đã không chú ý nhiều hơn đến sức khoẻ của tôi. Mẹ tôi đã bị một cơn đau tim nặng tám năm trước đây mà gần như đã kết thúc cuộc đời của cô ở tuổi 63. Cha tôi đã có vấn đề với huyết áp, cholesterol, và đã có stents. Cả hai ông tôi đều bị đau tim, và cha của bố tôi đã chết ngay lập tức.

Nhưng một năm trước khi tôi bị đau tim và phẫu thuật bắc cầu, điện tâm đồ của tôi bình thường vì tuổi trung niên của tôi là 44, vào thời điểm EKG, không có bác sĩ nào ra lệnh cho một bài kiểm tra căng thẳng. Tuy nhiên điều điên là bạn có thể bị tắc nghẽn 80% trong động mạch vành và vẫn có EKG bình thường. Và điều thậm chí còn khó hiểu nữa là bác sĩ tim mạch của tôi đã phát hiện ra rằng cơn đau tim năm ngoái không phải là cơn đau tim đầu tiên của tôi. Rõ ràng là tôi đã trải qua một cái thực sự nhỏ ở một số điểm trong quá khứ và tôi thậm chí không bao giờ biết nó đã xảy ra. Nói về một cuộc gọi thức tỉnh.

Thật không may, nó vẫn là một cuộc đấu tranh mỗi ngày để ăn khỏe mạnh, để có được các bài tập phải, để có được số tiền phải của giấc ngủ và nghỉ ngơi. Ngay cả với những gì tôi biết. Thức ăn nhanh, thực phẩm chiên, nước giải khát, kẹo nhất bây giờ đã biến mất khỏi chế độ ăn kiêng của tôi, và kể từ tuần này tôi trở lại phòng tập thể dục để làm việc. Nhưng phần lớn người Mỹ tiếp tục làm những gì họ đã làm, không biết hoặc không quan tâm đến những rủi ro của hành vi của họ đối với sức khoẻ của họ.

Chính phủ của chúng tôi đang làm cho mọi người Mỹ trở nên tàn bạo bằng cách không làm tốt hơn nữa trong công việc để thúc đẩy sức khoẻ tốt hơn. Chúng ta đều biết hút thuốc lá là có hại, vì vậy quảng cáo thuốc lá và nhãn cảnh báo được quy định chặt chẽ. Tại sao không phải McDonald's dưới sự giám sát tương tự khi chúng ta biết Big Macs không phải là một trong những lựa chọn ăn uống lành mạnh nhất hiện nay? Và tại sao các sản phẩm Coke và Pepsi được phép bán trong các máy bán hàng tự động của trường? Ngay cả Gatorade có chứa natri dư thừa mà không ai cần trong chế độ ăn uống của họ trừ khi họ là một vận động viên cực đoan. Nước thực sự là đủ.

Vào ngày này, kỷ niệm đầu tiên của tôi kể từ khi trái tim tôi ngừng đập và bắt đầu đánh đập lần nữa, tôi khuyến khích tất cả bạn bè, đồng nghiệp và tất cả những người tôi biết hẹn gặp bác sĩ tim mạch. Đánh giá sức khoẻ của tim và biết các yếu tố nguy cơ và những gì bạn có thể làm để ngăn ngừa cơn đau tim và bỏ qua phẫu thuật.

Họ nói ra khỏi tầm nhìn, trong tâm trí, và trong trái tim của chúng ta, nó thường là ra khỏi tầm nhìn và ra khỏi tâm trí - cho đến khi nó quyết định yêu cầu sự chú ý của bạn. Khi điều đó xảy ra, thời gian đã hết. Can thiệp khẩn cấp là cần thiết để tồn tại. Và sau đó, cuộc sống của bạn trở thành một quyết định có ý thức mỗi giờ làm những gì đúng cho trái tim của bạn, hoặc chịu hậu quả. Tôi kêu gọi tất cả các bạn, trong Ngày tưởng niệm này, suy nghĩ về sức khoẻ của tim bạn. Ngoài việc dành thời gian để nhớ và tôn vinh những anh hùng đã mất của chúng ta, những người đã hy sinh cuối cùng, nhớ những anh hùng đã sa ngã khác trong cuộc sống của chúng ta: cha mẹ, ông bà, anh chị em, trẻ em và bạn bè mà cuộc đời đã bị cắt ngắn vì những lựa chọn đã được thực hiện không quan tâm đến sức khoẻ tim mình.

Sử dụng công cụ này để tính toán nếu quân đội của bạn sẽ được nerfed hay không. Đơn giản chỉ cần nhập troop và bẫy số cho mỗi lớp và công cụ sẽ làm các tính nerf cho bạn. Công cụ cập nhật trong thời gian thực khi bạn gõ vào các con số.

Các chi tiết về cách giới hạn Nerf được tính toán có thể được tìm thấy trong bài viết ở đây

Giải thích ngắn gọn là thêm tổng sức mạnh của tất cả quân đội và bẫy và chia cho tổng số quân đội và bẫy. Nếu con số này lớn hơn hoặc bằng 10 thì bạn sẽ an toàn. Nếu nó ít hơn 10 bạn đang nerf.

Nó dựa trên giả thiết rằng không có T3 hoặc T4 hoặc T5, không có nerf cho đến 1,5m T1 và 500k T2.

Chú ý: Đã được xác nhận rằng các mức nerf này áp dụng bất kể Level Sronghold của bạn hay nếu bạn đã mở T4 Troop.

T34 và đêm qua t35 Tôi đã cắt mất của tôi và ditch game này bây giờ

Mz thay đổi trò chơi để lừa đảo nhiều tiền hơn

chúng tôi đang ở trên t28 tôi nghĩ rằng nếu im sai oh tốt, những gì là khẩu phần từ cấp 1 tất cả các cách để tầng 28 tôi gần đây đã solo với sức mạnh 8mttt tôi đã sử dụng 10-1 t2-TT khẩu phần và đã đốt cháy với thiết bị phòng vệ mới nhất trang bị và phòng thủ tăng cường và tất cả các tòa nhà với sh về quốc phòng quá. am i thiếu cái gì đó cần được giúp đỡ ASAP. tôi không dám đi unshielded ngay bây giờ, trừ khi tôi biết tôi có một cơ hội forsure đánh bại một ai đó. không còn có thể giữ điểm tự hỏi của tôi!

Trước hết, 8mttt điện là shit ... .đây là chủ yếu về nghiên cứu bây giờ ... tốt nó đã luôn luôn được. Ngoài ra 10: 1 cho t2 / 4 là tỷ lệ sai.

Esto es verdad a mi también me responsieron lo mismo, pero aún así mi ciudad resistor cantidades como 12.5 × 1.2 trong số t4 a a hà a hà a tà

Vậy tỉ số là gì? Lol t3 / 4

Bây giờ có t18. Tỷ lệ bây giờ chỉ sử dụng t6-t9?

Tìm kiếm tỷ lệ của t17 cũng như hahahahahaha. fucking trò chơi

Địa ngục với t4s, những gì về tỷ lệ cho t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 ... chỉ cần chọn một và đào tạo như điên

Nerf vẫn có hiệu lực, được kiểm tra ngày hôm qua

Vì vậy, không có nerf trong trò chơi

T6,7,8,9 ở đâu, chúng ta đang bị phá hủy ở đây Lol

Cần cập nhật cho t7&số 8

có nghĩa là không có nerf ngay bây giờ cho bất kỳ tầng? hay là nó giống như t2: t4 như 10: 1?

Tôi đã viết cho mz trong tuần này để hỏi về nerf. Tôi muốn biết liệu nó có thực hiện được nhiều lính mới hay không khi quân đội cấp cao hơn đã được đưa ra kể từ khi nerf có hiệu lực. Đây là bảng điểm

Xin chào một lần nữa cảm ơn đã trở lại với tôi nhưng tôi nghĩ bạn có thể đã hiểu lầm câu hỏi của tôi về hiệu ứng NERF.

Hãy để tôi cho bạn thấy một bản sao được lấy từ blog khi nó được công bố lần đầu tiên. Câu hỏi của tôi không phải là cách nó đã được thực hiện ra. Như bạn thấy trong những hình ảnh chụp lại từ tháng 10 năm 2014, MZ đã hiểu rõ những hành động này. Ngoài ra bạn sẽ nhận thấy vào thời điểm nó chỉ ảnh hưởng đến tầng 1 và cấp 2 quân.

Vì vậy, câu hỏi của tôi là với các cập nhật cho lớp quân đội chúng tôi đã có kể từ đó không có hiệu lực nerf các cấp quân đội khác hoặc là nó vẫn chỉ là 1 và 2.?

Hy vọng rằng có ý nghĩa

25 Tháng 7, 12:19 PDT

Chào mừng trở lại.

Liên quan đến mối quan tâm của bạn đối với Nerf trong trò chơi, Nhóm thiết kế của chúng tôi đã gỡ bỏ Nerf trong trò chơi ngay bây giờ vì vậy không có Nerf.

Tôi hy vọng thông tin này hữu ích cho bạn, nếu có bất cứ điều gì khác mà tôi có thể giúp bạn trong trò chơi, xin vui lòng cho tôi biết tôi sẽ được hạnh phúc để giúp bạn.

Cảm ơn bạn đã chơi Game of War - Fire Age !!

InsideGov là ngôi nhà của thông minh dựa trên dữ liệu có tin tức và chủ đề xu hướng chính trị. Chúng tôi có thể giúp bạn hiểu ngay cả những dữ liệu chính trị khó hiểu nhất.

Вы внесли @inside_gov в черный список

Bạn đã có tài khoản Bảo Kim chưa? Hãy cho chúng tôi biết lý do bạn muốn thông báo. Если вы просто просмотрите твиты, @inside_gov по-прежнему останется в черном списке.

Да, показать профиль

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

Khám phá những dữ kiện và số liệu đã xác định sự nghiệp của Phó Tổng thống Clinton đã chọn http: // hubs.ly/H03NNNH0 pic.twitter.com/94OXggL6Kh

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

Brexit có ý nghĩa gì đối với Trump? Những người ủng hộ họ cũng tương tự, nhưng kết quả của họ sẽ là gì? http: // hubs.ly/H03vdSm0 pic.twitter.com/Etnz5cZIof

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

Donald Trump có khoảng 1.3 triệu USD tiền mặt trong tay, theo tài trợ mới nhất của chiến dịch. http: // hubs.ly/H03q-7s0 pic.twitter.com/M7xBmN2dJG

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

Có thể là do cơ quan lập pháp bang để hành động kiểm soát súng. http: // hubs.ly/H03qhTL0 pic.twitter.com/H7t9bpjZ2p

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

InsideGov quay sang Twitter để phân biệt các thành viên yêu thích của Hoa Kỳ tại Quốc hội http: // hubs.ly/H03p_4z0 pic.twitter.com/GuokcUkxrG

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

InsideGov kiểm tra xem ứng cử viên tự do Gary Johnson có thể làm hỏng cuộc đua tổng thống http: // hubs.ly/H03nZch0 pic.twitter.com/S7exAqbM4z

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

Clinton lên 6 điểm, dẫn đầu trong các tiểu bang thuộc chiến trường, theo cuộc thăm dò mới nhất http: // hubs.ly/H03m_PW0 pic.twitter.com/SnOWZB3aGD

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

Như Zika Spreads ở Puerto Rico, 10 thành phố ở Hoa Kỳ này có thể trở thành http: // hubs.ly/H03mnpc0 pic.twitter.com/S21DrCucTO

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

InsideGov xếp hạng 25 quốc gia nhận được sự hỗ trợ từ nước ngoài tổng hợp nhất từ. http: // hubs.ly/H03l7Py0 pic.twitter.com/sl8nvLwxIZ

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

InsideGov xem dữ liệu về luật súng & ý kiến ​​công chúng trong sự trỗi dậy của khối đại chúng Orlando. http: // hubs.ly/H03jHwW0 pic.twitter.com/pUd3UaNL9f

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

InsideGov xếp hạng các thượng nghị sĩ ít phổ biến nhất, sử dụng dữ liệu từ Morning Consult http: // hubs.ly/H03hmL_0 pic.twitter.com/SwALdYNnSV

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

Vụ án hiếp dâm Stanford đã gây ra một cuộc hòa đàm với người Mỹ bởi vì nó khác với hầu hết các vụ hãm hiếp. http: // hubs.ly/H03g92p0 pic.twitter.com/JyUuZ64kVy

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

Clinton giành được thắng lợi tại CA, NJ vào ngày cuối cùng Siêu Thứ ba của Chính phủ chủ yếu http: // hubs.ly/H03fXR40 pic.twitter.com/aWlkcu9Kv7

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

Hillary Clinton nắm giữ hai điểm dẫn đường chạy đến tiểu bang California. http: // hubs.ly/H03dxMb0 pic.twitter.com/MJyPMX2o8x

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

Ở California, bạn có nhiều khả năng bỏ phiếu cho Sanders hơn Clinton nếu bạn có một ý kiến ​​tích cực về Trump.pic.twitter.com/b9hqptwM0x

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

InsideGov đã kiểm tra những thượng nghị sĩ nổi tiếng nhất trong số các thành viên của họ http: // hubs.ly/H03c0fV0 pic.twitter.com/RFEialximr

 • Скопировать ссылку на твит
 • Разместить твит

InsideGov phân tích việc gây quỹ của Bernie Sanders (và chi tiêu) trong cuộc đua tổng thống http: // hubs.ly/H03b3qr0 pic.twitter.com/Q21YlgDc4s

@inside_gov еще ничего не твитнул (а).

Загрузка может занять некоторое время.

Вероятно, серверы Твиттера перегружены или в их работе произошел кратковременный сбой. Повторите попытку или посетите страницу Статус Твиттера, чтобы узнать более подробную информацию.

Выбрать географическое положение

Українська

Эта настройка позволяет добавлять в твиты информацию о местоположении, например название города и точные координаты, на веб-сайте и в сторонних приложениях. Bạn hãy chọn một trong số các tùy chọn này. Đăng nhập

Вот ссылка на этот твит. Ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч

Добавьте этот твит на свой веб-сайт, скопировав указанный ниже код. Đăng nhập

Добавьте это видео на свой веб-сайт, скопировав указанный ниже код. Đăng nhập

Встраивая содержимое из Твиттера на свой веб-сайт, вы соглашаетесь с Соглашением разработчика и Политикой для разработчиков.

Еще не в Твиттере? Зарегистрируйтесь, следите за интересными для вас событиями và получайте новости по мере их появления.

Короткие номера для отправки и получения:

Это ваша лента, где вы будете проводить большую часть времени, получая мгновенные уведомления оста, что интересует именно вас.

Наведите на изображение профиля и нажмите кнопку чтения, чтобы перестать читать любую учетную запись.

Выражайте свои чувства без слов

Когда вы найдете твит, который вам очень нравится, нажмите значок сердечка, чтобы поделиться своей любовью с человеком, который его написал.

Самый быстрый способ поделиться чьим-либо твитом с вашими читателями - ретвитнуть его. Нажмите значок со стрелочками, чтобы мгновенно сделать это.

Поделитесь своими ответив на него. Найдите тему, которая вам интересна, và вступайте в беседу.

Мгновенно узнавайте о том, что обсуждают люди прямо сейчас.

Получайте больше того, что вам нравится

Читайте больше учетных записей, чтобы получать мгновенные обновления о обновления отрода, что вас больше всего интересует.

Читайте самые последние беседы на любую тему, мгновенно появляющиеся в вашей ленте.

Следите за тем, как разворачиваются лучшие истории.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

6 + 2 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map