Contents

bo vegas casino

100 $ tiền thưởng miễn phí tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: 100DIAMONDCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 100 Không có tiền gửi

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Tiền thưởng casino đặc biệt từ: casinobonus2.com

50X Phải được đánh cuộc

Tiền mặt tối đa 2X Tiền mặt tối đa

Chỉ hợp lệ đối với người chơi mới.

Trì: Ngày 31 tháng 3 năm 2018

$ 90 tiền thưởng casino miễn phí tại BoVegas Casino

Mã tiền thưởng: 90WISHCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 90 không có tiền gửi

* Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một khoản tiền thưởng chip miễn phí thì hãy nhớ đặt cọc trước khi nhận khoản tiền này hoặc số tiền thắng cược của bạn sẽ bị hủy và bạn sẽ không thể rút tiền mặt.

50X Yêu cầu về tiền đặt cược

2X Bạn có thể rút lại với số tiền thưởng cao nhất này

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Ngày hết hạn: ngày 30 tháng 3 năm 2018

$ 45 Không có tiền cược nạp tiền + 400% Tiền thưởng tại Slots Bonus tại BoVegas Casino

Mã tiền thưởng: MARCHBONUSTAKE45

Tên Casino: Casino BoVegas

45 đô la không có tiền gửi + 400% Tiền thưởng trận đấu

$ 45 không có tiền gửi casino tiền thưởng cho người chơi mới

Mã phiếu thưởng: MARCHBONUSTAKE4000

Tiền gửi 400% tiền đặt cọc lần đầu

* Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng không có tiền gửi mới, hãy chắc chắn để thực hiện một khoản tiền gửi trước khi yêu cầu bồi thường này hoặc chiến thắng của bạn sẽ bị mất và bạn sẽ không thể rút tiền mặt.

Tiền thưởng casino đặc biệt từ: takefreebonus.com

Yêu cầu 40X để Phát hành

$ 50 Số tiền thu hồi tối đa

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Trì: Ngày 31 tháng 3 năm 2018

Miễn phí $ 65 miễn phí tiền gửi tại BoVegas Casino

Mã tiền thưởng: 65JOYCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 65 tiền thưởng casino mới

Các trò chơi được phép: IGTech và Octopus Gaming

2X Chi tiết Cashout Số tiền thu hồi tối đa

Chỉ hợp lệ đối với người chơi mới.

Ngày hết hạn: 4 tháng 4 năm 2018

$ 70 không có tiền đặt cọc tại BoVegas Casino

Mã tiền thưởng: 70GRANDOPENCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 70 Không có tiền gửi

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Tiền thưởng casino đặc biệt từ: casinobonus2.com

Yêu cầu cuộn 50X

2X Số tiền tối đa cho phép rút tiền ra Max Cashout details

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Trì: Ngày 28 tháng 3 năm 2018

$ 70 bonus casino miễn phí tại BoVegas Casino

Mã tiền thưởng: 70GRANDOPENCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 70 Không có tiền gửi

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

2X Max Cash Out amt Số tiền Tiền thưởng cao nhất

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Ngày hết hạn: 28 Tháng 3 năm 2018

$ 70 miễn phí không có tiền gửi tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: 70GRANDOPENCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 70 Không có tiền gửi

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

50X Playthru amt

Số tiền rút ra tối đa 2X tối đa Số tiền rút ra

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Hết hạn vào ngày: 28 Tháng 3 năm 2018

$ 70 không có tiền cược nạp tiền tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: 70GRANDOPENCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 70 Không có tiền gửi

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Tiền thưởng casino đặc biệt từ: casinobonus2.com

50X Playthru chi tiết

2X Tiền mặt Tối đa Bạn có thể rút lại tiền thưởng này

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Ngày hết hạn: 28 Tháng 3 năm 2018

$ 85 miễn phí không có tiền gửi tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: NEWBONUS85

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 85 miễn phí không có tiền gửi

Yêu cầu 50X Bonus Playthru

2X Bạn có thể rút tiền mặt ra Cash-Out tối đa

Chỉ hợp lệ đối với người chơi mới.

Có hiệu lực đến: 29 Tháng 3 năm 2018

$ 35 không có tiền đặt cọc tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: BOQUICKIE35

Tên Casino: Casino BoVegas

35 $ ​​tiền thưởng casino mới

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

2X Số tiền tối đa mà bạn có thể rút Tiền thắng Tiền mặt Tối đa

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Hết hạn: 29 Tháng 3 năm 2018

$ 20 miễn phí không có tiền gửi tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: 20FREEBIECB2

Tên Casino: Casino BoVegas

Mã khuyến mãi miễn phí $ 20

Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng không có tiền gửi mới, hãy chắc chắn để thực hiện một khoản tiền gửi trước khi yêu cầu bồi thường này hoặc chiến thắng của bạn sẽ bị mất và bạn sẽ không thể rút tiền

Tiền thưởng casino đặc biệt từ: casinobonus2.com

2X Tiền mặt Tối đa Bạn có thể rút tiền

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Ngày hết hạn: 27 Tháng 3 năm 2018

$ 20 miễn phí không có tiền gửi tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: 20FULLHOUSECB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 20 tiền thưởng chip miễn phí

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Cần 50X Playthrough

2X Số tiền rút được tối đa Bạn có thể rút lại với khoản tiền thưởng này

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Trì: 26 tháng 3 năm 2018

$ 40 không có tiền đặt cọc tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: 45TOPNOTCHCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

Mã số tiền thưởng casino miễn phí $ 40

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Thưởng 50X Bonus

2X Số tiền tối đa cho phép rút tiền ra Max Cashout details

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Trì: 25 tháng 3 năm 2018

$ 40 miễn phí không có tiền gửi tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: 45TOPNOTCHCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

Mã chip miễn phí $ 40

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Yêu cầu cuộn 50X

Tiền thưởng 2X Tiền thưởng Max Tiền thưởng

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Hết hạn vào: Ngày 25 tháng 3 năm 2018

$ 40 không có tiền đặt cọc tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: 45TOPNOTCHCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

Mã tiền thưởng $ 40

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

50X Playthrough amt

2X Số tiền rút ra tối đa cho phép Số tiền rút tối đa

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Có hiệu lực đến: ngày 25 tháng 3 năm 2018

$ 40 không có tiền đặt cọc tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: 45TOPNOTCHCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

Mã số thưởng casino mới $ 40

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

50X Chơi qua amt

Khoản rút tối đa 2X Số tiền tối đa mà bạn có thể rút

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Có hiệu lực đến: ngày 25 tháng 3 năm 2018

$ 95 miễn phí không có tiền gửi tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: 95TREASURECB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 95 Không có tiền gửi

* Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một khoản tiền thưởng casino miễn phí, bạn cần phải đặt cọc trước khi nhận khoản tiền này hoặc số tiền thắng cược của bạn sẽ bị coi là vô hiệu và bạn sẽ không thể kiếm tiền thưởng.

50X Số lần chơi

Tiền thưởng 2X Tiền rút Tiền thưởng Có thể rút

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Hết hạn vào: Ngày 24 tháng 3 năm 2018

$ 95 không có tiền đặt cọc tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: 95TREASURECB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 95 Không có tiền gửi

* Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một khoản tiền thưởng casino miễn phí, bạn cần phải đặt cọc trước khi nhận khoản tiền này hoặc số tiền thắng cược của bạn sẽ bị coi là vô hiệu và bạn sẽ không thể kiếm tiền thưởng.

Tiền thưởng casino đặc biệt từ: casinobonus2.com

Chi tiết cuộn 50X

2X Bạn có thể rút ra khỏi Max Cash-Out

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Có hiệu lực đến: ngày 24 tháng 3 năm 2018

$ 95 tiền thưởng casino miễn phí tại BoVegas Casino

Mã tiền thưởng: 95TREASURECB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 95 Không có tiền gửi

* Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một con chip miễn phí thì vui lòng đặt cọc hoặc bạn sẽ không thể rút tiền ra.

Yêu cầu thưởng tiền thưởng 50X

2X tối đa bạn có thể cashout Số tiền thu hồi tối đa

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Trì: 24 tháng 3 năm 2018

$ 55 miễn phí không có tiền đặt cọc tại BoVegas Casino

Mã tiền thưởng: 55GLORYCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 55 tiền thưởng chip miễn phí mới

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Tiền thưởng casino đặc biệt từ: casinobonus2.com

2X Max Cash-Out Số tiền tối đa mà bạn có thể rút

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Đã hết hạn: 23 tháng 3 năm 2018

$ 10 bonus casino miễn phí tại BoVegas Casino

Mã tiền thưởng: 10WONDERCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 10 bonus casino miễn phí

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

50X Playthru chi tiết

2X Tiền mặt Chi tiết Số tiền mặt ra tối đa

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Ngày hết hạn: 22 tháng 3 năm 2018

$ 65 Không có tiền cược nạp tiền tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: 65JULYCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 65 tiền thưởng casino không có tiền gửi

* Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là mã tiền thưởng không có tiền gửi, hãy đảm bảo thực hiện một khoản tiền gửi trước khi yêu cầu bồi thường này hoặc tiền thắng cược của bạn sẽ bị hủy và bạn sẽ không thể rút tiền mặt.

50X Wager details

2X Bạn có thể rút tiền với tiền thưởng này Max tiền để rút

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Ngày hết hạn: 21 tháng 3 năm 2018

$ 65 bonus casino miễn phí tại BoVegas Casino

Mã tiền thưởng: 65JULYCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

Tiền thưởng chip miễn phí $ 65

* Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng không có tiền gửi mới, hãy chắc chắn để thực hiện một khoản tiền gửi trước khi yêu cầu bồi thường này hoặc chiến thắng của bạn sẽ bị mất và bạn sẽ không thể rút tiền mặt.

Yêu cầu 50th Playthru

2X Max CashOut Số tiền thu hồi tối đa

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Ngày hết hạn: 21 tháng 3 năm 2018

$ 65 bonus casino miễn phí tại BoVegas Casino

Mã tiền thưởng: 65JULYCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 65 miễn phí không có tiền gửi

* Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là tiền thưởng không có tiền gửi thì hãy chắc chắn đặt cọc trước khi nhận khoản tiền này hoặc số tiền thắng cược của bạn sẽ bị hủy và bạn sẽ không thể rút tiền.

2X Số tiền rút tối đa để rút tiền mặt ra

Có giá trị cho tất cả người chơi.

Ngày hết hạn: 21 tháng 3 năm 2018

$ 65 miễn phí không có tiền gửi tại Casino BoVegas

Mã tiền thưởng: 65JULYCB2

Tên Casino: Casino BoVegas

$ 65 không có tiền thưởng tiền thưởng tiền thưởng

* Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một khoản tiền thưởng chip miễn phí thì hãy nhớ đặt cọc trước khi nhận khoản tiền này hoặc số tiền thắng cược của bạn sẽ bị hủy và bạn sẽ không thể rút tiền mặt.

• 250% tiền thưởng hàng tháng

• Chào đón những người chơi ở Mỹ

BoVegas là một bổ sung hoàn toàn mới cho thế giới trò chơi trực tuyến, được cấp phép và quy định tại Curacao. Đây là một trang web dành cho nhà cung cấp dịch vụ đơn lẻ với danh mục đầu tư đa dạng và nhiều giao dịch quảng cáo để lựa chọn, bao gồm cả chương trình khách hàng trung thành dựa trên điểm và câu lạc bộ VIP. Danh sách các quốc gia bị hạn chế bao gồm Belarus, Costa Rica, Israel, và Ukraine.

kinh nghiệm tuyệt vời như Vegas

Số lần hiển thị đầu tiên: Classy và thân thiện với người dùng

Trang nhã lộng lẫy ngay lập tức tạo ra cảm giác giống như Vegas, phần lớn nhờ thanh trượt hoạt động tốt với cảnh đêm hoạt hình của thủ đô cờ bạc của thế giới. Ngay lập tức bạn có thể bắt đầu chơi trực tuyến hoặc tải phần mềm, hoặc bạn cũng có thể khám phá với sự giúp đỡ của các tab nằm trên đầu trang và dẫn đến các Trò chơi và Khuyến mãi, Câu lạc bộ VIP, Thông tin Ngân hàng, Các trang Giới thiệu và Liên hệ. Tất cả mọi thứ mà bạn muốn tìm kiếm dường như là tiện dụng và có thể truy cập chỉ trong một hoặc hai lần nhấp chuột.

Tiền thưởng Chào Mừng: Tiền thưởng Tiền Gửi Mớn

BoVegas tặng 5.500 đô la tiền thưởng chào đón, có thể yêu cầu bồi thường 25 đô la + hai phần: 250% Khe có thể khớp với mã BOVEGAS250, tiếp theo là 300% tiền thưởng mà bạn có thể thu thập bằng cách sử dụng mã BOVEGAS300. Đi qua Sòng bạc Trực tuyến và bạn sẽ nhận được phiếu mua hàng đặc biệt từ 300% đến 3.000 đô la (VEGAS3000).

trận đấu đầu tiên khổng lồ

Không có giới hạn rút tiền mặt tối đa, mặc dù khoản tiền gửi + tiền thưởng sẽ phải được đặt cược 30 lần trước khi yêu cầu rút tiền. Một khi tôi đã mở một tài khoản, một vài chào đón chào đón bật lên - 125% phù hợp cho các trò chơi bài (CARDSINVEGAS) và 100% tiền thưởng Entry trên Roulette, cả hai hợp lệ trên ba tiền gửi đầu tiên.

Ưu đãi hàng tháng: Lựa chọn khe cắm và thẻ thưởng

Mỗi thứ Năm, có một khoản tiền thưởng trận đấu 160% được cung cấp cho những người tài trợ tài khoản của họ với $ 95 hoặc nhiều hơn, cộng thêm một loạt 30 Free Spins cho một trò chơi được lựa chọn. Các chương trình khuyến mãi hàng tháng có ở 4 khe và 4 tiền thưởng Thẻ liên kết với số tiền gửi hàng tháng tích luỹ của bạn, có thể lên tới 250% tiền gửi và rất nhiều Free Spins được ném vào.

phục vụ mọi sở thích và ngân hàng

Chương trình khách hàng trung thành có Điểm thưởng đạt được với tỷ lệ 1 trên mỗi lần đặt cược 10 đô la, và mỗi lô 100 điểm trị giá 1 đô la Mỹ bằng tiền mặt. Các lợi ích bổ sung được cung cấp cho các thành viên của Câu lạc bộ VIP của Casino với 4 cấp độ và các khoản đãi như thưởng hàng ngày và Free Spins, giao dịch cá nhân độc quyền, giải đấu, tiền mặt hàng tuần, và các trận rút thăm hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Tiền gửi & Rút tiền: thỏa thuận với hạn mức rút tiền mặt là gì? Giới hạn

Tiền gửi có thể được đặt qua Visa hoặc Master Card, Neteller, Skrill, PaySafeCard, Bitcoin hoặc Ngân hàng Wire, trong đó phần lớn có tối thiểu 25 đô la và tối đa 1.000 đô la. Tất cả trừ thẻ trả trước và Bitcoin cũng có sẵn cho việc rút tiền, mất 5-7 ngày làm việc để xử lý. Bạn sẽ không được phép thu thập ít hơn $ 150 mỗi giao dịch (rất cao!) Và hơn 2.000 đô la mỗi tuần (rất, rất thấp). Tất cả các giao dịch được mã hóa kỹ thuật số bằng công nghệ SSL và do đó hoàn toàn an toàn.

Danh mục các trò chơi của RTG Represment

Trong khi tất cả người chơi có thể sử dụng phiên bản Flash, người dùng Windows cũng được cung cấp một tùy chọn để tải phần mềm. Dù bằng cách nào, bạn sẽ tìm thấy danh mục chơi game bao gồm khe cắm, trò chơi trên bàn, Video Pokers và các chuyên ngành - tổng cộng là 200. Mỗi trò chơi đi kèm với nút Thông tin cung cấp cho bạn đủ thông tin để giúp quyết định khởi chạy hay không, và một lựa chọn chơi miễn phí được cung cấp để kiểm tra nó trước khi chơi cho tiền thật.

Nếu bạn là một fan hâm mộ của RTG, bạn sẽ biết điều gì sẽ xảy ra: các hoạt động giàu tính năng với nhiều tiềm năng cao. Tất cả các hit hàng đầu đều được tính, điều này có nghĩa là bạn có thể quay vòng bong bóng Bubble Bubble, Achilles, Naughty hay Nice, Return of the Rudolph, cộng thêm một số tựa game RTG phổ biến khác.

chơi với các trợ lý đáng yêu của ông già Noel

Rõ ràng là nhà điều hành giữ một mắt thông báo mới và chắc chắn rằng nó bao gồm các trò chơi mới ngay khi họ ra ngoài. Do đó, BoVegas cũng cung cấp Bubble Bubble 2, trong đó chị gái táo bạo của Winnie đến tham quan và làm cho tất cả các tính năng phải trả nhiều hơn, và Swindle All The Way sẽ có bạn theo đuổi bọn cướp để giành được 60 trò chơi miễn phí với hệ số tối đa là x33.

Khi RTG sản xuất ra 3-reeler, nó hiếm khi là một chuyện đơn giản. Chỉ cần xem Double Ya Luck với tính năng Boardgame, hoặc Santastic với các trò chơi và nhân đấu miễn phí. Nếu bạn muốn có trải nghiệm kẻ cướp một cách chính xác hơn, hãy thử triển khai Sevens & Sọc.

trò chơi khe và trò chơi bảng trong một

Nếu có một điều RTG có rất nhiều, đó là trò chơi jackpot tiến bộ, mặc dù ở BoVegas bạn chỉ có thể chơi chúng bằng cách tải phần mềm. Những món quà hào phóng nhất bạn sẽ tìm thấy là Jackpot Pinatas, Millions của Mộc Châu và Megasaur của Aztec, nơi giải đặc biệt được trao bằng cách kết hợp một biểu tượng cụ thể. Những gì tôi thích là cùng một cơ hội đang được cung cấp cho những người chơi thích trò chơi trên bảng, với Caribbean Stud chia sẻ một jackpot liên tiếp qua sòng bạc với Caribbean Caribbean Hold'em của anh chị em của mình.

Có một chút của tất cả mọi thứ tại BoVegas, nhưng không có trò chơi đại lý trực tiếp.

Casino là nơi có gần 30 trò chơi trên bàn, đó là một chương trình khuyến mại khá phong phú. Người hâm mộ Blackjack có thể lựa chọn giữa các trò chơi khác nhau, từ các biến thể cổ điển cho những người có đánh cuộc bên cạnh hoặc xoắn - như Face Up 21, Match Play 21 và Super 21. Cùng một phần có tính năng Baccarat, một số trò chơi Poker, craps, chiến tranh, và ba thẻ Rummy . Châu Âu, Pháp và Mỹ Roulette, cùng với một vài trò chơi đánh cá khác, được ẩn dưới tiêu đề Specialties.

Blackjack trừ đi 10s cộng với khoản thanh toán đặc biệt

Phần Video Poker cung cấp 15 trò chơi (hoặc hơn 70 trong phiên bản tải xuống) chơi 1, 3, 10, 52 hoặc 100 bàn tay. Bạn sẽ tìm thấy các biến thể như Aces & Eights, Sevens Wild và Joker Poker, nhưng cũng đôi Jackpot đôi với một số tay đặc biệt 4-of-a-kind, và trò chơi Loose Deuces làm thay thế 2s cho các loại thẻ khác, trả tiền cho Hoàng gia hoang dã và 5-of-a-kind, và cung cấp một khoản thanh toán cao hơn cho 4-of-a-loại được thực hiện với 2s.

chơi Poker với các khoản thanh toán đặc biệt bốn trong số những loại

Một vài đặc sản đã được bao gồm để giữ cho danh mục đầu tư đa dạng, cụ thể là Keno, Bingo và một số Thẻ Cào. Magic 7 sẽ cám dỗ bạn bằng tiền mặt và các thẻ miễn phí có giá trị lên đến 3000x cược của bạn, đặc biệt 7 mà ngay lập tức trao giải thưởng, Magic Top Hat tăng gấp đôi nó, và một jackpot ngẫu nhiên trao thưởng.

Hỗ trợ khách hàng của BoVegas - Các đại lý thông tin và thân thiện Dễ dàng tiếp cận

Có thể là những ngày đầu, nhưng nhóm hỗ trợ khách hàng của BoVegas cho đến nay đã tạo ra những nhận xét tích cực. Các đại lý thân thiện có sẵn 24/7 và bạn có thể yêu cầu trợ giúp qua Live Chat, email hoặc gọi điện thoại miễn phí.

Truy cập trang web trên thiết bị di động iOS hoặc Android và bạn sẽ thấy khá nhiều điều tương tự. Trang web trực quan hấp dẫn và dễ điều hướng, và tất cả các chức năng được tính (gồm Live Chat). Ngay cả danh mục đầu tư chơi game có vẻ giống hệt nhau, có thể đó không? Tôi không có gì để khiếu nại, thành thực.

BoVegas là một đứa trẻ mới vào khối và bạn biết điều đó là như thế nào - lúc đầu chúng ta có thể cảm thấy tốt đẹp, nhưng phải mất thời gian để xem chúng thực sự là gì. Tuy nhiên, sử dụng một nền tảng phần mềm đáng tin cậy như RTG và được thúc đẩy bởi một nhóm được biết đến là làm việc với các thương hiệu casino mạnh và được thiết lập tốt, mang lại nhiều sự tín nhiệm. Cung cấp trò chơi là tốt trên tất cả các phân đoạn, ngoại trừ phạm vi quảng cáo trực tiếp, quảng cáo đã được tạo ra để làm cho các giao dịch đặc biệt thú vị và có thể truy cập được với người chơi có ngân sách khác nhau và hỗ trợ được thực hiện quanh ngày. Khu vực thực sự duy nhất của sự bất mãn là các điều khoản ngân hàng, đó là các giới hạn thu hồi kỳ lạ và thời gian xử lý quá dài, nhưng đó là ngang bằng với các sòng bạc của Mỹ. Nhìn chung các khoản thưởng khổng lồ và đặc biệt là 250% tiền thưởng hàng tháng là đủ để kiếm được Bo Vegas đánh giá hàng đầu của chúng tôi.

BoVegas Casino tặng $ 15 Tiền thưởng Không Tiền gửi

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino.

Không có nhiều sự lựa chọn hay những người bạn thực sự bận rộn trong mọi thứ. Nếu bạn muốn được như vậy, hãy làm một cách dễ dàng bằng cách sử dụng bold này.

Nếu bạn đang tìm kiếm để làm phong phú thêm kinh nghiệm chơi game trực tuyến của bạn với một liên lạc của năng lượng nổi tiếng Las Vegas, đây là nơi thích hợp để đá nó đi theo phong cách. Với cửa mở rộng cho người chơi từ khắp nơi trên thế giới, sự xuất hiện năm 2017 này trở thành một trung tâm giải trí quốc tế nơi người Mỹ cũng được chào đón. Realtime Gaming studio hỗ trợ nền tảng đa năng của BoVegas với phần mềm cung cấp đầy đủ bao gồm hơn 200 danh hiệu phổ biến. Thương hiệu chị em của Eclipse Casino, trang web tuân theo luật Curacao cung cấp công nghệ mã hóa SSL tiên tiến giữ cho trang web riêng tư và an toàn. Các loại khuyến khích khác nhau được cung cấp hàng ngày và để làm tròn các dịch vụ, hỗ trợ khách hàng có sẵn trên đồng hồ qua nhiều kênh.

Mặc dù có một nhà cung cấp phần mềm duy nhất, sự lựa chọn của trò chơi là bất cứ điều gì nhưng giới hạn ở BoVegas. Real Time Gaming là một cựu chiến binh ngành công nghiệp và một thương hiệu được thành lập duy trì chất lượng sản phẩm nhất quán. Với các trò chơi của mình, bạn có thể tin cậy vào hiệu suất hoạt động tuyệt vời và dễ sử dụng. Phía mạnh hơn của họ là đa dạng và đó là chính xác những gì bạn có thể mong đợi để tìm thấy tại casino này - rất nhiều tính năng phong phú trò chơi với đồ họa rắn và thiết kế. Hiện có hơn 200 tiêu đề: truyền thống, video và khe cắm tiến bộ, trò chơi bảng, video poker và các trò chơi chuyên biệt khác nhau như bingo và keno.

BoVegas đã sắp xếp chúng theo cách bố trí dễ tiếp cận để tìm kiếm nhanh và dễ dàng. Phiên bản mới và ứng dụng yêu thích được đặt trong các danh mục riêng biệt để khách hàng luôn biết khi nào các trò chơi mới được thêm vào và những người chơi cờ bạc nào của họ thích nhất. Các khe video tạo nên một phần thưởng hấp dẫn với các tiêu đề nóng như Builder Beaver, Voodoo Magic, Nova 7s, Witch's Brew và Megaquarium. Tại các bảng, bạn sẽ tìm thấy blackjack, roulette và baccarat, trong khi phần video poker có gần 20 biến thể khác nhau bao gồm Deuces Wild, Poker Bonus, All American, Jacks or Better và các trò chơi phổ biến khác.

Một trong những ưu điểm của việc phát ở đây là khả năng truy cập của phần mềm - bạn có thể tải xuống nếu bạn thích hoặc chơi ngay lập tức trong trình duyệt của bạn. Ngoài ra, có một ứng dụng di động có sẵn, vì vậy bạn có thể thưởng thức các trò chơi ưa thích của bạn trên máy tính bảng và điện thoại di động.

Tiền thưởng cho Người chơi Mới và Hiện tại

Người mới đến được chào đón với phiếu mua hàng phù hợp với tiền đặt cược, và sau khi đã được đổi và đặt cược, sẽ có một số khác có tỷ lệ thậm chí cao hơn. Gói chào mừng hai phần này giúp bạn có một khởi đầu tuyệt vời và tăng cường tiềm năng chiến thắng của bạn. Điều tốt nhất về cung cấp này là không có nắp đặt trên thu hồi, có nghĩa là bạn có thể cashout càng nhiều càng tốt kết hợp của bạn cho may mắn.

Phần còn lại của kế hoạch quảng cáo là tốt, bao gồm các ưu đãi trên cả hai hàng ngày và hàng tháng, với một lợi ích bổ sung của các đặc quyền VIP. Phần thưởng hàng ngày được áp dụng cho các trận đấu vào các ngày thứ Hai, khi bạn có thể yêu cầu bồi thường một khoản tiền gửi và một loạt các lần quay miễn phí. Đừng quên đặc biệt hàng tháng - chúng sẽ mang lại lợi ích cho người chơi và các trò chơi bài dạng thẻ và bao gồm một số tiền thưởng phù hợp khác nhau có sẵn.

Với cách thức các giới hạn rút tiền được xác định theo tình trạng VIP của người chơi, nguyên tắc đó có thể được coi là cả khía cạnh tích cực và tiêu cực. Nếu bạn có kế hoạch tiến lên hàng ngũ, sau đó bạn chắc chắn sẽ tìm thấy hệ thống này có lợi vì giới hạn cashout tăng cao hơn bạn đang ở trong chương trình VIP. Tuy nhiên, những người không thể chơi nhiều hoặc thường xuyên khi cần thiết để nâng cấp sẽ rất có thể coi quy tắc này là bất lợi - giới hạn rút quân hàng tuần thấp đối với những người không VIP và VIP cấp thấp.

BoVegas tổ chức một Câu lạc bộ VIP độc quyền bao gồm bốn tầng: Chơi Knight, Royal Elite, Imperial Pro và Vegas Legend. Mỗi cấp có một bộ lợi ích đặc biệt mà các thành viên thưởng thức, với mức độ cao hơn tự hào hơn perks tốt hơn. Bạn có thể tham gia Câu lạc bộ nếu bạn muốn có quyền truy cập vào tiền thưởng cá nhân độc quyền và các chào mừng sinh nhật, miễn phí quay vòng, tiền thưởng thường lệ, trả lại hàng tuần, giải đấu khe và các dịch vụ cá nhân với một người quản lý tài khoản chuyên dụng. Thường chơi với số tiền thật và bạn sẽ sớm tìm thấy tài khoản của bạn bằng huy hiệu viên vàng hàng đầu.

Các dịch vụ hỗ trợ đang hoạt động và chạy bất kỳ lúc nào trong ngày hoặc ban đêm. Giờ làm việc giống nhau cho tất cả các nền tảng được hỗ trợ và bạn có thể mong đợi một sự trợ giúp nhanh chóng trên bất kỳ thiết bị nào được sử dụng. Bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp qua điện thoại miễn phí, trò chuyện trực tiếp hoặc e-mail. Đối với các yêu cầu chung, BoVegas đã chuẩn bị một trang Hỏi đáp, nơi tất cả các sự kiện quan trọng được giải quyết.

Chào đón những người chơi ở Mỹ là một lợi thế lớn cho sòng bạc này, ngoài ra còn chấp nhận một số lượng lớn các quốc gia, chỉ với một số ít khu vực pháp lý bị hạn chế. Là một trang web được RTG hỗ trợ có nghĩa là bạn sẽ có tùy chọn của bạn một lựa chọn tốt của trò chơi cho tất cả các thị hiếu và phong cách chơi. Một khía cạnh tích cực khác là hỗ trợ 24/7 mà bạn có thể liên hệ bằng nhiều cách. Tiền thưởng là rất hào phóng, đặc biệt không tính đến các giới hạn cashout tối đa được áp dụng cho chào đón và hoàn tiền tiền mặt, nhưng có một nhược điểm với giới hạn rút tiền hàng tuần tùy thuộc vào mức VIP của bạn. Việc xử lý thanh toán có thể mất nhiều thời gian hơn mức cần thiết.

$ 25 Không có tiền đặt cọc tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Tiền thưởng chỉ có giá trị đối với những người chơi nhất định theo các điều khoản và điều kiện thưởng.

Miễn phí 100 Chip tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Tiền thưởng chỉ có giá trị đối với những người chơi nhất định theo các điều khoản và điều kiện thưởng.

$ 90 Không có tiền đặt cọc tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Tiền thưởng chỉ có giá trị đối với những người chơi nhất định theo các điều khoản và điều kiện thưởng.

30 lần miễn phí tại Casino BoVegas

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Tiền thưởng yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu là $ 115

Tiền thưởng có giá trị để nạp tiền cho người chơi.

Thưởng thức ưu đãi này với một khoản tiền thưởng trận đấu 175%.

Tiền thưởng có thể được mua lại tối đa 5 lần.

$ 45 Không có tiền đặt cọc tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Tiền thưởng chỉ có giá trị đối với những người chơi nhất định theo các điều khoản và điều kiện thưởng.

Sử dụng mã MARCHBONUSTAKE45 để được miễn phí $ 45.

Đặt cọc lần đầu tiên bằng mã MARCHBONUSTAKE4000 để có được 400% tiền thưởng trận đấu.

$ 65 Không có tiền đặt cọc tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Tiền thưởng chỉ có giá trị đối với những người chơi nhất định theo các điều khoản và điều kiện thưởng.

$ 35 Không có tiền đặt cọc tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Tiền thưởng chỉ có giá trị đối với những người chơi nhất định theo các điều khoản và điều kiện thưởng.

$ 85 Không có tiền đặt cọc tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Tiền thưởng chỉ có giá trị đối với những người chơi nhất định theo các điều khoản và điều kiện thưởng.

35 Miễn phí Spins tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Tiền thưởng yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu là 90 đô la

Tiền thưởng có giá trị để nạp tiền cho người chơi.

Tiền thưởng có giá trị cho các trò chơi sau: Kung Fu Rooster

Mỗi mã quảng cáo có thể được sử dụng không quá năm lần.

Thưởng thức phiếu mua hàng cùng với 160% tiền thưởng trận đấu.

$ 70 Không có tiền đặt cọc tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Tiền thưởng chỉ có giá trị đối với những người chơi nhất định theo các điều khoản và điều kiện thưởng.

30 lần miễn phí tại Casino BoVegas

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Tiền thưởng yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu là $ 105

Tiền thưởng có giá trị để nạp tiền cho người chơi.

Thưởng thức phiếu mua hàng này với 170% tiền thưởng trận đấu.

20 Spins miễn phí tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Tiền thưởng chỉ có giá trị đối với những người chơi nhất định theo các điều khoản và điều kiện thưởng.

45 Miễn phí Spins tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Tiền thưởng yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu là 90 đô la

Tiền thưởng có giá trị để nạp tiền cho người chơi.

Mỗi mã quảng cáo có thể được sử dụng không quá năm lần.

Thưởng thức phiếu mua hàng cùng với tiền thưởng trận đấu 155%.

$ 20 Không có tiền đặt cọc tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Tiền thưởng chỉ có giá trị đối với những người chơi nhất định theo các điều khoản và điều kiện thưởng.

$ 45 Không có tiền đặt cọc tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Tiền thưởng chỉ có giá trị đối với những người chơi nhất định theo các điều khoản và điều kiện thưởng.

$ 95 Không có tiền đặt cọc tại BoVegas Casino

Thưởng lại tiền thưởng tại thủ quỹ casino

Tiền thưởng có giá trị cho các trò chơi sau: WGS Cool Bananas

Được phép có nhiều tài khoản hoặc thưởng miễn phí trong một hàng. Nếu giao dịch cuối cùng của bạn là một tiền thưởng miễn phí, xin vui lòng thực hiện một khoản tiền gửi trước khi sử dụng tiền thưởng này.

Tiền thưởng chỉ có giá trị đối với những người chơi nhất định theo các điều khoản và điều kiện thưởng.

Sử dụng mã CB5SPINS và nhận được 5 FS về Cool Bananas.

Sử dụng mã 10CB2 và nhận được $ 10 Free Chip.